Mark för energi: bostäder till överkomliga priser, funktionell energiomställning

Stoppa den ekonomiska nedgång som orsakas av explosionsartade bostadskostnader och skyhöga energikostnader på ett avgörande sätt.


          Mark för energi: bostäder till överkomliga priser, funktionell energiomställning: Stoppa den ekonomiska nedgång som orsakas av explosionsartade bostadskostnader och skyhöga energikostnader på ett avgörande sätt. https://l4e.pege.org/swedish.htm