Земя за енергия: достъпни жилища, функционален енергиен преход

Да спрете решително икономическия спад, причинен от нарастващите разходи за жилища и енергийни разходи.


          Земя за енергия: достъпни жилища, функционален енергиен преход: Да спрете решително икономическия спад, причинен от нарастващите разходи з https://l4e.pege.org/bulgarian.htm